• Poesilla 1

    Es ser cortado / llàpis sobre paper i collage, 31 x 50 cm, 2000

  • Poesilla 2

    He sido / llàpis sobre papers, 27.5 x 42 cm, 2000

  • Poesilla 3

    No pasa nada / llàpis sobre paper i celo, 23 x 53 cm, 2000

  • Poesilla 4

    Poem / llàpis sobre paper, 27 x 40 cm, 2000

  • Poesilla 9

    Marks on anything / llàpis sobre paper, 22 x 41 cm, 2000